Đăng ký gói cước PQ60 Mobifone gọi và dùng data cả tháng chỉ 60k

TÊN GÓI
THÔNG TIN
ĐĂNG KÝ
CÁC GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK135
(135k/ 30 ngày)
- 7 GB/ ngàyHD TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK159
(159k/ 30 ngày)
- 6 GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút
- 100 phút gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, FacebookHD TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT90
(90k/ 30 ngày)
- 1,5 GB/ ngàyHD PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC90
(90k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 30 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngàyHD PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MBF30
(30k/ 7 ngày)
- 30 GB/ 7 ngàyHD MBF30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
(120k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 50 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH120
(120k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data TikTok, Youtube, FacebookHD MXH120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Miễn phí data TikTok, Youtube, Facebook
- 1 thông tin tài khoản học tập giờ đồng hồ anh.HD NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA90
(90k/ 30 ngày)
- 15GB
- Trọn gói 1 thángHD NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK219
(219k/ 30 ngày)
- 9GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 150 phút liên mạngHD TK219 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

6TK135
(810k/ 6 tháng)
- 8 GB/ ngày
- Tăng 1GB Data đối với gói thángHD 6TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

6TK159
(954k/ 6 tháng)
- 7GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 100 phút / tháng gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, Facebook
- Tăng 1GB Data đối với gói thángHD 6TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

12TK135
(1.620k/ 1 năm)
- 9 GB/ ngày
- Tăng 2GB Data đối với gói thángHD 12TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

12TK159
(1.908k/ 1 năm)
- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 100 phút / tháng gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, Facebook
- Tăng 2GB Data đối với gói thángHD 12TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 70.000đ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

7ED
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

7NH
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7NH gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

7CD
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7CD gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngàyHD PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ED70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản MobiEduHD ED70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản ClipTVHD CT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản NhacCuaTuiHD NCT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 80.000đ TÍCH HỢP MXH

AGTT
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn TikTok.HD AGTT gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGFB
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn Facebook.HD AGFB gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MET
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn TikTok.
- Tặng 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh OnlineHD MET gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MEF
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn Facebook.
- Tặng 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh OnlineHD MEF gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 90.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

PT90
(90k/ 30 ngày)
- 1,5 GB/ ngàyHD PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC90
(90k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 30 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MXH90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATAYoutube, FacebookHD MXH90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ED90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản MobiEduHD ED90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

V90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản VieOnHD V90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGIP1
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, YoutubeHD AGIP1 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGIP2
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, FacebookHD AGIP2 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MEA
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, Facebook
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh.HD MEA gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CT90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, Facebook
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản coi film ClipTV.HD CT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 100.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

15ED
(100k/ 15 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 15ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

15NH
(100k/ 15 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 15NH gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản học Tiếng AnhHD ME100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

OF100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản Office 365 bạn dạng quyềnHD OF100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng 10"
- Miễn phí 30" gọi nước ngoài mạngHD NCT100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 120.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

PT120
(120k/ 30 ngày)
- 2 GB/ ngàyHD PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
(120k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 50 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA120
(120k/ 30 ngày)
- 20GB
- Trọn gói 1 thángHD NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH120
(120k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT130
(130k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- 1 thông tin tài khoản nghe nhạc NhacCuaTuiHD NCT130 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
TOP GÓI CƯỚC ~ 150.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK135
(135k/ 30 ngày)
- 7 GB/ ngàyHD TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK159
(159k/ 30 ngày)
- 6 GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút
- 100 phút gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, FacebookHD TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC150
(150k/ 30 ngày)
- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 80 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH150
(150k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 50" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data TikTok, Facebook, YoutubeHD MXH150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT155
(155k/ 30 ngày)
- 5.5GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 50" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data NhacCuaTuiHD NCT155 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Miễn phí data TikTok, Youtube, Facebook
- Tặng 1 thông tin tài khoản học Tieesgn AnhHD ME159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

GX159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 100" gọi nước ngoài mạngHD GX159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
TOP GÓI CƯỚC ~ 180.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

FM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

EM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD EM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD CM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

V180
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạng
- Tặng 1 thông tin tài khoản VieOnHD V180 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC ~ >200.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK219
(219k/ 30 ngày)
- 9GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 150 phút liên mạngHD TK219 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFY200
(200k/ 30 ngày)
- 100 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- 500" thoại nội mạng.
- 250" thoại gọi nước ngoài mạng.
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFY200 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFY
(200k/ 30 ngày)
- 200 GB
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFY gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFV250
(250k/ 30 ngày)
- 250 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook, VieOn.
- 500" thoại nội mạng.
- 250" thoại gọi nước ngoài mạng.
- 1 thông tin tài khoản VieOn
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFV250 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFV
(250k/ 30 ngày)
- 300 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook, VieOn.
- 1 thông tin tài khoản VieOn
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFV gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

Nhằm tương hỗ yêu cầu liên hệ ngoài mạng và dùng data bên trên địa hình của quý khách hàng bên trên điểm 3, ngôi nhà mạng đang được mang đến lên kế hoạch gói cước PQ60 Mobifone. Gửi lời nhắn theo đòi cú pháp: HD PQ60 gửi 9084, quý khách hàng sẽ có được thời cơ ĐK thành công xuất sắc gói cty này và nhận về ưu đãi thú vị. Với phí ĐK gói chỉ 60.000đ, PQ60 Mobifone được chấp nhận người tiêu dùng liên hệ và lướt web đọc báo thả ga xuyên suốt 30 ngày.

Gói cước PQ60 Mobifone được kích hoạt thành công xuất sắc không những mang đến cho tất cả những người người sử dụng ưu đãi 60GB vận tốc cao, đôi mươi phút gọi liên mạng không lấy phí mặc cả thời cơ truy vấn data thả ga bên trên những địa điểm được khối hệ thống quy quyết định. Ưu đãi rộng lớn, giá bán gói rẻ rúng, PQ60 Mobifone còn làm quý khách hàng yên lặng tâm truy vấn vận tốc cao tự do thoải mái nhưng mà ko cần phiền lòng đột biến cước data ngoài ý ham muốn. Hãy tìm hiểu vấn đề gói ưu đãi tổ hợp này nhằm tận thưởng tặng thêm ngay lập tức ngày hôm nay nhé!

Bạn đang xem: Đăng ký gói cước PQ60 Mobifone gọi và dùng data cả tháng chỉ 60k

Nếu như mong muốn nằm trong list được trao tặng thêm, quý khách hàng tiếp tục ĐK gói thành công xuất sắc nhanh gọn và đơn giản dễ dàng khi biên soạn cú pháp:

Xem thêm: Cách xoay ngang 1 trang giấy bất kỳ trong Word

Nội dung ưu đãi gói cước PQ60 Mobifone: Với phí ĐK chỉ 60.000đ, được kích hoạt thành công xuất sắc, gói cước mang đến cho tất cả những người người sử dụng bộ combo ưu đãi khá thú vị, gồm:

TÊN GÓI
THÔNG TIN
ĐĂNG KÝ
CÁC GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK135
(135k/ 30 ngày)
- 7 GB/ ngàyHD TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK159
(159k/ 30 ngày)
- 6 GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút
- 100 phút gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, FacebookHD TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT90
(90k/ 30 ngày)
- 1,5 GB/ ngàyHD PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC90
(90k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 30 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngàyHD PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MBF30
(30k/ 7 ngày)
- 30 GB/ 7 ngàyHD MBF30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
(120k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 50 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH120
(120k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data TikTok, Youtube, FacebookHD MXH120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Miễn phí data TikTok, Youtube, Facebook
- 1 thông tin tài khoản học tập giờ đồng hồ anh.HD NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA90
(90k/ 30 ngày)
- 15GB
- Trọn gói 1 thángHD NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK219
(219k/ 30 ngày)
- 9GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 150 phút liên mạngHD TK219 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

6TK135
(810k/ 6 tháng)
- 8 GB/ ngày
- Tăng 1GB Data đối với gói thángHD 6TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

6TK159
(954k/ 6 tháng)
- 7GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 100 phút / tháng gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, Facebook
- Tăng 1GB Data đối với gói thángHD 6TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

12TK135
(1.620k/ 1 năm)
- 9 GB/ ngày
- Tăng 2GB Data đối với gói thángHD 12TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

12TK159
(1.908k/ 1 năm)
- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 100 phút / tháng gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, Facebook
- Tăng 2GB Data đối với gói thángHD 12TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 70.000đ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

7ED
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

7NH
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7NH gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

7CD
(70k/ 7 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 7CD gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngàyHD PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ED70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản MobiEduHD ED70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản ClipTVHD CT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT70
(70k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- 01 thông tin tài khoản NhacCuaTuiHD NCT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 80.000đ TÍCH HỢP MXH

AGTT
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn TikTok.HD AGTT gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGFB
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn Facebook.HD AGFB gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MET
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn TikTok.
- Tặng 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh OnlineHD MET gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MEF
(80k/ Tháng)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí DATA truy vấn Facebook.
- Tặng 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh OnlineHD MEF gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 90.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

PT90
(90k/ 30 ngày)
- 1,5 GB/ ngàyHD PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC90
(90k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 30 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MXH90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATAYoutube, FacebookHD MXH90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ED90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản MobiEduHD ED90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

V90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản VieOnHD V90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGIP1
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, YoutubeHD AGIP1 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

AGIP2
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, FacebookHD AGIP2 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MEA
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, Facebook
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản học tập Tiếng Anh.HD MEA gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CT90
(90k/ 30 ngày)
- 1 GB/ ngày
- Miễn phí DATA TikTok, Facebook
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản coi film ClipTV.HD CT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 100.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

15ED
(100k/ 15 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 15ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

15NH
(100k/ 15 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD 15NH gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản học Tiếng AnhHD ME100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

OF100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- Miễn phí 1 thông tin tài khoản Office 365 bạn dạng quyềnHD OF100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT100
(100k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng 10"
- Miễn phí 30" gọi nước ngoài mạngHD NCT100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC 120.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

PT120
(120k/ 30 ngày)
- 2 GB/ ngàyHD PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
(120k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 50 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA120
(120k/ 30 ngày)
- 20GB
- Trọn gói 1 thángHD NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH120
(120k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.HD MXH120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT130
(130k/ 30 ngày)
- 1GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 30" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok.
- 1 thông tin tài khoản nghe nhạc NhacCuaTuiHD NCT130 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
TOP GÓI CƯỚC ~ 150.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK135
(135k/ 30 ngày)
- 7 GB/ ngàyHD TK135 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

TK159
(159k/ 30 ngày)
- 6 GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút
- 100 phút gọi nước ngoài mạng.
- Miễn phí data YouTube, FacebookHD TK159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC150
(150k/ 30 ngày)
- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng không lấy phí bên dưới 10 phút.
- 80 phút gọi nước ngoài mạng.
HD KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MXH150
(150k/ 30 ngày)
- 1.5GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 50" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data TikTok, Facebook, YoutubeHD MXH150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NCT155
(155k/ 30 ngày)
- 5.5GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 50" gọi nước ngoài mạng
- Miễn phí data NhacCuaTuiHD NCT155 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

ME159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Miễn phí data TikTok, Youtube, Facebook
- Tặng 1 thông tin tài khoản học Tieesgn AnhHD ME159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

GX159
(159k/ 30 ngày)
- 6GB/ ngày
- Free gọi nội mạng bên dưới 10"
- 100" gọi nước ngoài mạngHD GX159 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
TOP GÓI CƯỚC ~ 180.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

FM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

EM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD EM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

CM
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạngHD CM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

V180
(180k/ 30 ngày)
- 8GB/ ngày
- Miễn phí nhắn tin yêu nội mạng.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 5 phút / ngày gọi liên mạng
- Tặng 1 thông tin tài khoản VieOnHD V180 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CÁC GÓI CƯỚC ~ >200.000đ ĐĂNG KÝ NHIỀU

TK219
(219k/ 30 ngày)
- 9GB/ ngày
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- Gọi nội mạng không lấy phí 10"
- 150 phút liên mạngHD TK219 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFY200
(200k/ 30 ngày)
- 100 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook.
- 500" thoại nội mạng.
- 250" thoại gọi nước ngoài mạng.
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFY200 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFY
(200k/ 30 ngày)
- 200 GB
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFY gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFV250
(250k/ 30 ngày)
- 250 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook, VieOn.
- 500" thoại nội mạng.
- 250" thoại gọi nước ngoài mạng.
- 1 thông tin tài khoản VieOn
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFV250 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

MFV
(250k/ 30 ngày)
- 300 GB
- Miễn phí data YouTube, Facebook, VieOn.
- 1 thông tin tài khoản VieOn
- cũng có thể chia sẻ tối nhiều 5 người Data và Thoại.HD MFV gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

Hy vọng gói cước PQ60 Mobifone sẽn mang lại mang đến quý khách hàng 30 ngày liên hệ và dùng data tự do thoải mái với ngân sách vô nằm trong tiết kiệm ngân sách. Chúc chúng ta luôn luôn hạnh phúc và trở nên công!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Kiệt tác nhà thờ gỗ Kon Tum

Trên bản đồ du lịch các tỉnh Tây Nguyên có một địa chỉ hầu như ít du khách nào bỏ qua, đó là nhà thờ chánh tòa Kon Tum (số 13 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum), ngôi nhà thờ cổ hơn 100 tuổi làm bằng gỗ tuyệt đẹp, xứng đáng được xếp vào hàng kiệt tác các công trình kiến trúc Công giáo bằng gỗ ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.